TƯ VẤN MÁY BƠM NƯỚC

Thành Công

0907 864 278 - 028 2253 3891

Tú Duyên

0909 254 154 - 028 2253 5292

Hồng Vi

0938 604 547 - 028 2253 5296

tm(075 100 150 200 300 400)

Đồng hồ nước GPI TM400

Giá: 29.150.000 VNА

tm(075 100 150 200 300 400)

Đồng hồ nước GPI TM300

Giá: 26.950.000 VNА

tm(075 100 150 200 300 400)

Đồng hồ nước GPI TM200

Giá: 14.850.000 VNА

tm(075 100 150 200 300 400)

Đồng hồ nước GPI TM150

Giá: 13.750.000 VNА

tm(075 100 150 200 300 400)

Đồng hồ nước GPI TM100

Giá: 11.880.000 VNА

tm(075 100 150 200 300 400)

Đồng hồ nước GPI TM075

Giá: 10.450.000 VNА

tm050

Đồng hồ nước GPI TM050

Giá: 9.350.000 VNА

 Hỗ trợ trực tuyến

Thành Công

0907 864 278 - 028 2253 3891

Tú Duyên

0909 254 154 - 028 2253 5292

Hồng Vi

0938 604 547 - 028 2253 5296

máy bơm chìm hút bùn|máy bơm nước thải đặt chìm|máy thổi khí đặt cạn|máy khuấy trộn chìm|máy bơm chìm hỏa tiễn|máy bơm định lượng hóa chất|máy bơm hút dầu nhớt|máy bơm lọc hồ bơi|máy bơm màng dùng khí nén