TƯ VẤN MÁY BƠM NƯỚC

Thành Công

0907 864 278 - 028 2253 3891

Tú Duyên

0909 254 154 - 028 2253 5292

Hồng Vi

0938 604 547 - 028 2253 5296

11 copy

Bình áp lực PURITY YG1.0M300BECSCS 300L

GiÁ KM: 5.870.000 VNА

GIÁ GỐC: 6.840.000 VNА

11 copy

Bình áp lực PURITY YG1.0M200LECSCS 200L

GiÁ KM: 4.870.000 VNА

GIÁ GỐC: 5.760.000 VNА

11 copy

Bình áp lực PURITY YG0.6M50EECSCS 50L

GiÁ KM: 710.000 VNА

GIÁ GỐC: 960.000 VNА

ngang copy

Bình áp lực PURITY YG0.6H100EECSCS 100L

GiÁ KM: 1.220.000 VNА

GIÁ GỐC: 1.800.000 VNА

ngang copy

Bình áp lực PURITY YG0.6H50EECSCS 50L

GiÁ KM: 710.000 VNА

GIÁ GỐC: 960.000 VNА

ngang copy

Bình áp lực PURITY YG0.6H24EECSCS 24L

GiÁ KM: 380.000 VNА

GIÁ GỐC: 420.000 VNА

 Hỗ trợ trực tuyến

Thành Công

0907 864 278 - 028 2253 3891

Tú Duyên

0909 254 154 - 028 2253 5292

Hồng Vi

0938 604 547 - 028 2253 5296

máy bơm chìm hút bùn|máy bơm nước thải đặt chìm|máy thổi khí đặt cạn|máy khuấy trộn chìm|máy bơm chìm hỏa tiễn|máy bơm định lượng hóa chất|máy bơm hút dầu nhớt|máy bơm lọc hồ bơi|máy bơm màng dùng khí nén