TƯ VẤN MÁY BƠM NƯỚC

Thành Công

0907 864 278 - 028 2253 3891

Tú Duyên

0909 254 154 - 028 2253 5292

Hồng Vi

0938 604 547 - 028 2253 5296

k33

Đồng hồ đo dầu PIUSI K33

Giá: 4.290.000 VNА

k33

Đồng hồ đo dầu PIUSI K44

Giá: 5.720.000 VNА

k24

Đồng hồ đo dầu PIUSI K24

Giá: 10.450.000 VNА

k400

Đồng hồ đo dầu PIUSI K400

Giá: 5.720.000 VNА

k600

Đồng hồ đo dầu PIUSI K600/3

Giá: 9.020.000 VNА

k600 4

Đồng hồ đo dầu PIUSI K600/4

Giá: 12.320.000 VNА

k700

Đồng hồ đo dầu PIUSI K700M

Giá: 28.600.000 VNА

k900

Đồng hồ đo dầu PIUSI K900

Giá: 63.250.000 VNА

 Hỗ trợ trực tuyến

Thành Công

0907 864 278 - 028 2253 3891

Tú Duyên

0909 254 154 - 028 2253 5292

Hồng Vi

0938 604 547 - 028 2253 5296

máy bơm chìm hút bùn|máy bơm nước thải đặt chìm|máy thổi khí đặt cạn|máy khuấy trộn chìm|máy bơm chìm hỏa tiễn|máy bơm định lượng hóa chất|máy bơm hút dầu nhớt|máy bơm lọc hồ bơi|máy bơm màng dùng khí nén