TƯ VẤN MÁY BƠM NƯỚC

Tú Duyên

0909 254 154 - 028 6266 0951

qdx

Bơm chìm nước thải PURITY QDX1.5-32-0.75 1HP

GiÁ KM: 1.350.000 VNА

GIÁ GỐC: 0 VNА

qdx

Máy bơm chìm nước thải PURITY QDX10-15-0.75 1HP

GiÁ KM: 1.350.000 VNА

GIÁ GỐC: 0 VNА

qdx

Máy bơm nước thải đặt chìm PURITY QDX45-9-1.5 2HP

GiÁ KM: 1.820.000 VNА

GIÁ GỐC: 0 VNА

qdx

Máy bơm nước thải thả chìm PURITY QDX6-18-0.75 1HP

GiÁ KM: 1.350.000 VNА

GIÁ GỐC: 0 VNА

qdx

Bơm chìm nước thải PURITY QDX65-7-2.2 3HP

GiÁ KM: 2.420.000 VNА

GIÁ GỐC: 0 VNА

sqdx

Máy bơm chìm nước thải PURITY SQDX1.5-32-0.75 1HP

GiÁ KM: 1.560.000 VNА

GIÁ GỐC: 0 VNА

sqdx

Máy bơm chìm hút nước thải PURITY SQDX6-18-0.75 1HP

GiÁ KM: 1.560.000 VNА

GIÁ GỐC: 0 VNА

sqdx

Máy bơm nước thải đặt chìm PURITY SQDX10-20-1.1 1.5HP

GiÁ KM: 1.840.000 VNА

GIÁ GỐC: 0 VNА

sqdx

Máy bơm nước thải thả chìm PURITY SQDX15-18-1.1 1.5HP

GiÁ KM: 1.840.000 VNА

GIÁ GỐC: 0 VNА

wqd

Bơm chìm nước thải PURITY WQD10-10-0.85 1.2HP

GiÁ KM: 1.730.000 VNА

GIÁ GỐC: 0 VNА

wqd

Máy bơm chìm nước thải PURITY WQD7-15-1.1 1.5HP

GiÁ KM: 2.290.000 VNА

GIÁ GỐC: 0 VNА

wqd

Máy bơm chìm hút nước thải PURITY WQD15-7-1.1 1.5HP

GiÁ KM: 2.300.000 VNА

GIÁ GỐC: 0 VNА

wqd

Máy bơm nước thải đặt chìm PURITY WQD12-15-1.5 2HP

GiÁ KM: 2.960.000 VNА

GIÁ GỐC: 0 VNА

wqd

Máy bơm nước thải thả chìm PURITY WQD25-7-1.5 2HP

GiÁ KM: 2.960.000 VNА

GIÁ GỐC: 0 VNА

wqd

Bơm chìm nước thải PURITY WQD9-22-2.2 3HP

GiÁ KM: 3.500.000 VNА

GIÁ GỐC: 0 VNА

wq

Máy bơm chìm nước thải PURITY WQ15-15-2.2 3HP

GiÁ KM: 3.510.000 VNА

GIÁ GỐC: 0 VNА

Bơm chìm nước thải

 Hỗ trợ trực tuyến

Tú Duyên

0909 254 154 - 028 6266 0951

máy bơm chìm hút bùn|máy bơm nước thải đặt chìm|máy thổi khí đặt cạn|máy khuấy trộn chìm|máy bơm chìm hỏa tiễn|máy bơm định lượng hóa chất|máy bơm hút dầu nhớt|máy bơm lọc hồ bơi|máy bơm màng dùng khí nén