TƯ VẤN MÁY BƠM NƯỚC

Thành Công

0907 864 278 - 028 2253 3891

Tú Duyên

0909 254 154 - 028 2253 5292

Hồng Vi

0938 604 547 - 028 2253 5296

951 copy

Bơm bể bơi EMAUX EPH 400 4HP 220V

Giá: 15.663.000 VNА

magnus copy

Bơm bể bơi SACI MAGNUS-4 400 4HP

Giá: 33.235.000 VNА

davey ho boi pm

Máy bơm hồ bơi DAVEY PM4503 1750W

Giá: 26.904.000 VNА

davey ho boi lsl

Máy bơm bể bơi DAVEY SLS100 525W

Giá: 18.240.000 VNА

kontra copy

Bơm bể bơi SACI KONTRA-4 300 3HP

Giá: 29.555.000 VNА

davey ho boi cm

Máy bơm hồ bơi DAVEY C100M 750W

Giá: 12.768.000 VNА

 Hỗ trợ trực tuyến

Thành Công

0907 864 278 - 028 2253 3891

Tú Duyên

0909 254 154 - 028 2253 5292

Hồng Vi

0938 604 547 - 028 2253 5296

máy bơm chìm hút bùn|máy bơm nước thải đặt chìm|máy thổi khí đặt cạn|máy khuấy trộn chìm|máy bơm chìm hỏa tiễn|máy bơm định lượng hóa chất|máy bơm hút dầu nhớt|máy bơm lọc hồ bơi|máy bơm màng dùng khí nén